© 2016 av Edbø(R) Pudding, Pat, Tora Burger og Gnurrg