Våre verker

1/2

Spotify

Korets utgivelser ligger digitalisert på strømmetjenesten Spotify.

De kan du høre her:

© 2016 av Edbø(R) Pudding, Pat, Duplo, Wee-Man og Kronk